home/Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.
BHP KONSULTANT od 1999 roku prowadzi działalność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach outsourcingu.
Od 2002 roku wykonuje audity wewnętrzne zintegrowanych
systemów zarządzania:
ISO-9001: 2000, ISO-14001, PN-N- 18001 (Certyfikat BSI No PL 010702-2711).
Wszelkie usługi wykonujemy u zleceniodawcy.
Działalność prowadzimy na terenie województwa mazowie-
ckiego i województw ościennych.
Dzięki specjalizacji potrafimy zapewnić wysoki poziom usług
i większą efektywność.
Szybkie, profesjonalne i komple-
ksowe świadczenie oferowanych przez nas usług zapewni Państwu oszczędność czasu, kosztów
i pozwoli na skocentrowaniu się na działalności Waszej Firmy.

Zapraszamy do współpracy !

Outsourcing spraw bhp
przejmujemy zadania absorbujące firmę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

wiecej informacji...

Szkolenia bhp PRZEZ INTERNET
Wykonujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

wiecej informacji...

Oferujemy szkolenia e-learningowe dla poszczególnych grup zawodowych:W ramach przeprowadzanych szkoleń e-learningowych oraz stacjonarnych udostępniamy materiały pomocniczeUsługi bhp
wykonujemy usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy

wiecej informacji...


Pomiary i medycyna pracy

organizujemy pomiary środowiska pracy:

-oświetlenia,
-hałasu,
-zapylenia,
-obciążenia termicznego,
-czynników chemicznych.


Organizujemy wstępne, okresowe oraz kontrolne badania lekarskie pracowników, wynikające z wymogów Kodeksu pracy. Organizację badań wykonujemy przy współpracy Gabinetu Medycyny Pracy.


1. Badania lekarskie profilaktyczne

•badaniom lekarskim profilaktycznym (badania wstępne, okresowe i kontrolne) podlegają wszyscy pracownicy,
• badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub stwierdzającym przeciwwskazania,
• badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania, wydanego przez pracodawcę,
• pracodawca przechowuje orzeczenia lekarskie, zawierające wyniki badań profilaktycznych, zgodnie z wymaganiami dokumentacji osobowej.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. W sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332).

2. Pomiary czynników szkodliwych

•pracodawca jest zobowiązany przeprowadzać nie póżniej niż w terminie 30 dni od rozpoczecia działalności na swój koszt badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom,
•badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia przeprowadza się co 2 lata, raz w roku w zależności od stopnia stężenia natężenia tych czynników lub co 3 i 6 miesięcy dla czynników o działaniu rakotwórczym lub mutogennnym ,
•badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy, mogą być wykonywane przez laboratoria:
-Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
-jednostek badawczo-rozwojowych w dziedzinie medycyny
pracy i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy,
-akredytowane zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji,
-upoważnione przez państwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego na podstawie dotychczas obowiazujacych przepisów.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r.
w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
/Dz. U. Nr 73, poz.645/
Aktualności
nawet od jednego pracownika

wiecej...

Platforma szkoleniowa
Nie jesteś zalogowany

Wyróżniające nas atuty
-prowadzimy szkolenia bhp okresowe przez INTERNET

----------------
-przyjeżdzamy nawet do jednego pracownika

----------------
-prowadzimy szybkie usługi na zasadzie pogotowia bhp

----------------
-możemy sobie pozwolić na konkurencyjne ceny

----------------
BHP KONSULTANT; 02-287 Warszawa; ul. Aksamitna 9a lok.1; NIP 522-156-85-00